NATUURBEHEER
Waarom is natuurbeheer nodig? Door allerlei invloeden van buitenaf zoals bodemverrijking, vervuiling, ruimtegebrek en klimaatsverandering heeft veel natuur in Nederland een steuntje in de rug nodig om een echte natuurwaarde te kunnen bevatten.

In dit geval kunt u denken aan dunning, snoei langs paden, verarming, vegetatieaanpassing, etc.

In het geval uw natuur ook is opengesteld voor publiek zijn hiervoor subsidies mogelijk. U heeft zich dan echter wel te houden aan een aantal regels zoals veilige paden, dood hout in het bos, variatie, etc.

Al met al is het raadzaam een kundig iemand voor bos- en natuurbeheer in te schakelen.

Ik sta u graag bij.